Κυριακή 14 Ιουλίου 2013

Γιατί τα λιοντάρια έχουν μακριά μαλλιά;

Ξέρετε εσείς κανένα κουρέα που να θέλει να τα κουρέψει;