Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

Εκτός από τον κύριο με τα άσπρα.

Είναι ένας τύπος λοιπόν μεθυσμένος και μπαίνει μέσα
 σε ένα λεωφορείο.! Αρχίζει να φωνάζει και να λέει:
Μάγκες .Θα σας χέσω όλους εκτός από τον κύριο με τα άσπρα!
Και το ξαναλέει. και ξανά. και ξανά.
Κάποια στιγμή μετά από ένα 20λέπτο και αφού όλοι είχαν
 φορτώσει με τον τύπο. γυρνάει μία κυρία και τον ρωτάει:
Καλά άνθρωπε μου, γιατί θα μας χέσεις όλους εκτός από τον κύριο με τα άσπρα;
Και απαντάει αυτός με φοβερή ηρεμία:
Αφού αυτόν τον θέλω για να σκουπιστώ.